Dnes je 21.1.19 svátek má Běla


Biblický citát na dnešní den
Ty jsi můj syn. (Žid 5,5)

Svátosti

KŘEST - DĚTI

 • alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn v círki římskokatolické
 • stáří dítěte:
  • 0-7 - je možný křest dítěte na základě víry rodičů
  • nad 7 let - dítě by se mělo zúčastňovat hodin náboženství, které ho připraví na křest
 • příprava:
  • lze dohodnout s duchovním správcem
 • kmotr - musí být pokřtěný v církvi římskokatolické a žádoucí je, aby též měl i svátost biřmování
 • dítě žijící na území jiné farnosti musí mít souhlas svého duchovního správce

KŘEST - DOSPĚLÍ

 • příprava na křest dospělého trvá nejméně jeden rok, křest se uděluje nejraději o Velikonocích
 • kmotr musí být pokřtěn v církvi římskokatolické a znalý učení církve
 • pokud je žadatel z jiné farnosti, musí mít souhlas svého duchovního správce

BIŘMOVÁNÍ

 • svátost biřmování může přijmout pouze pokřtěný v římskokatolické církvi
 • žadatel musí předložit potvrzení o křtu
 • žadatel z jiné farnosti, přiloží také souhlas svého duchovního správce

MŠE SVATÁ

 • o sloužení mše svaté za naše bližní je možné požádat ve farní kanceláři a nebo před mší svatou

SVATBA

 • Žadatelé musí být pokřtěni v církvi římskokatolické (alespoň jeden z nich), svobodní (tj. nejsou vstaveni donucování a neexistují žádné překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona)
 • Manželství uzavřené církevně je zároveň platné i úředně
 • doklady:
  • Žádost o uzavření manželství a Osvědčení o způsobilosti k manželství maximálně 3 měsíce staré, Vyplněné a ověřené matrikou v místě trvalého pobytu
  • Potvrzení o křtu z místa křtu maximálně 3 měsíce staré
  • Občanské průkazy
  • Rodné listy
 • Žadatelé absolvují přípravu na manželství - dle dohody s duchovním správcem
 • žadatelé z jiných farností, předloží také souhlas svého duchovního správce
 • Snoubenci by měli kontaktovat duchovního správce nejlépe 3 měsíce před plánovanou svatbou

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

 • je udělována osobám vážně nebo dlouhodobě nemocným
 • o udělení svátosti je možné požádat telefonicky na děkanství ( 326 991 420 )
 • svátost je udělována lidem pokřtěným v římskokatolické církvi

SMÍŘENÍ

 • k svátosti smíření mohou přistupovat jen lidé pokřtění v církvi římskokatolické
 • příležitost je vždy půl hodiny před mší svatou v kostele
 • jiný termín po dohodě s duchovním správcem

KŘESŤANSKÝ POHŘEB

 • Po úmrtí člena rodiny doma je nutné nejprve kontaktovat lékaře, který vystaví úmrtní list.
 • Pohřební službu, která s Vámi projedná vše potřebné. Např. Pohřební služba Šimůnek - Čelákovice, tel.: 326 991 268
 • Křesťanský pohřeb vypravený z kostela bez anebo se mší sv.je nutné domluvit s duchovním správcem.