Dnes je 27.9.22 svátek má JonášModlitby


Modlitba v roce Svaté Ludmily - 2021.

Pane, pokud nestavíš dům ty, marně se namáhají ti, co jej staví.
Pokud ty nehlídáš město, nadarmo bdí jeho strážci.
Je zbytečné vstávat před svítáním a líhat pozdě v noci, když se namáhám bez tvého požehnání.
Prosím Tě pohlédni na mou práci, která mi dnes připadá obzvlášť namáhavá, nudná a bezútěšná.
Zdá se mi, že všechny mé snahy se mi dnes rozpadají pod rukama.
Cítím se, jakoby mé dnešní úsilí nestálo za nic.
Když se ohlédnu, vidím jen stín své vlastní únavy.
Do tvých rukou vkládám nejen všechny své skutky, ale i každý svůj záměr a touhu.
Prosím tě, zahrň svým požehnáním i ty nejnepatrnější dobré úmysly, které nosím v srdci,
a ve svém nesmírném milosrdenství dej, aby přinesly hojné plody. Amen.
Svatý Josefe, patrone těch, co se namáhají, oroduj za nás


Litanie k Panně Marii Fatimské

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v Tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k Tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč Tě s láskou prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše bloudící bratry a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu a terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Božského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.


Zásvětná modlitba k Neposkvněnému srdci Panny Marie a
Jubilejní modlitba zasvěcení

ke čtení nebo ke stažení zde.

hymna